Rozhodčí


Jelikož působíme ve strukturách České florbalové unie, jsme povinni dodržovat  Legislativní předpisy ČFbU a všechny vydané směrnice Moravskoslezské florbalové unie, pod kterou svým působištěm spadáme.

Jedna z těchto směrnic hovoří i o povinnosti mít vyškolené rozhodčí. Na každou sezónu se může tato směrnice lišit a to jak v počtu povinně vyškolených rozhodčích na jednotlivá družstva oddílu, tak i ve výši pokuty za nedodržení této vyhlášky či směrnice.

V této sekci se dozvíte, jak to v které sezóně vypadá či vypadalo.


Kontakt

IBK Tre Kronor Ostrava

Staňkova 32
700 30 Ostrava - Výškovice


mobil: 737 36 55 77 - Luki mobil: 737 97 12 41 - SikiSTATISTIKY


Statistiky IBK Tre Kronor